• Advertising Case Studies
  • 香港Bobbi Brown廣告【無修圖革命】

    %e9%a6%99%e6%b8%afbobbi-brown%e5%bb%a3%e5%91%8a%e3%80%90%e7%84%a1%e4%bf%ae%e5%9c%96%e9%9d%a9%e5%91%bd%e3%80%91

      黃子華都有講過化妝就係:「你落咗妝我認得你就叫做化妝;你落咗妝我唔認得你就叫做「喬裝」!」當你發現好多女神BB張相地板彎左、道門攣咗、塊鏡反映既同張相都不符,真係So Sad。   所以Bobbi Brown 發起「無修圖革命」, 最原本的自己就是最真實、最有個性的美!希望係social media唔會再見到執相執到過晒龍既騙圖出黎行騙,所以革命尚未成功,女士仍需努力! #唔P相 #做自己 #BeWhoYouAre #重新認識自己 #展現真我