• Advertising Case Studies
  • 香港大家食廣告【重組句子既野你識咩】

    %e9%a6%99%e6%b8%af%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e9%a3%9f%e5%bb%a3%e5%91%8a%e3%80%90%e9%87%8d%e7%b5%84%e5%8f%a5%e5%ad%90%e6%97%a2%e9%87%8e%e4%bd%a0%e8%ad%98%e5%92%a9%e3%80%91

    廣告有特別既創作技巧,重組句子既野你識咩。所以大家留個名等睇大家食教大家重組句子。 「大家見面大家食,大家食面見大家,大家食見。」真係好有創意呀,有時候真係忍唔到笑,還忍唔到手要一齊重組句子: AA制version: 見面大家食大家 家明version: 大家食見大家食大家 識玩一定要一齊玩,歡迎大家一齊重組句子。